Tháng 2: Chi ngân sách vượt thu

Trong tháng 2.2017, tổng số chi ngân sách vượt tổng số thu ngân sách
Bộ Tài chính cho biết tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 2 ước tính đạt 79,4 nghìn tỉ đồng, trong khi số chi ngân sách đạt mức 82,5 nghìn tỉ đồng.

Báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 2 của Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng 2 ước tính đạt 79,4 nghìn tỉ đồng; luỹ kế thu 2 tháng đầu năm đạt 185,8 nghìn tỉ đồng, bằng 15,3% dự toán, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 60,28 nghìn tỉ đồng, bằng 62,2% số thu tháng 1; luỹ kế thu 2 tháng đạt 157,1 nghìn tỉ đồng, bằng 15,9% dự toán, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong số này, một số khoản thu quan trọng đạt khá so dự toán là: thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 16,9% dự toán năm, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2016; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 18,2% dự toán năm, tăng 5,1%; thuế thu nhập cá nhân đạt 18,8% dự toán năm, tăng 23,7%; các loại phí, lệ phí đạt 17,4% dự toán năm, tăng 60,2%; các khoản thu từ nhà, đất đạt 20,1% dự toán năm.

Bên cạnh đó vẫn còn một số khoản thu, tiến độ đạt thấp, như: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 11,5% dự toán năm; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 14,4% dự toán năm; thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản tại xã đạt 11,1% dự toán năm; thu khác ngân sách đạt 10% dự toán năm.

Theo Bộ Tài chính, cả nước ước tính có 35/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán trên 17%, trong đó 27 địa phương thu đạt trên 18% dự toán năm; 47/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 16 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.

Thu từ dầu thô trong tháng 2 ước tính đạt 3,9 nghìn tỉ đồng, luỹ kế thu 2 tháng ước đạt 6,6 nghìn tỉ đồng, bằng 17,4% dự toán năm, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong khi đó ở chiều ngược lại, tổng chi NSNN tháng 2 ước 82,5 nghìn tỉ đồng (cao hơn số thu); luỹ kế chi 2 tháng đầu năm ước đạt 175,8 nghìn tỉ đồng, bằng 12,6% dự toán năm, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 17,5 nghìn tỉ đồng, bằng 4,9% dự toán năm, tăng 30,3%; chi trả nợ lãi đạt xấp xỉ 19 nghìn tỉ đồng, bằng 19,2% dự toán năm, tăng 3,3%; chi thường xuyên đạt 139,1 nghìn tỉ đồng, bằng 15,5% dự toán năm, tăng 6,7% so cùng kỳ năm 2016.

Tuyết Nhung


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.