Tài sản của Petrolimex sụt gần 4.800 tỉ đồng sau kiểm toán

Sau kiểm toán, tổng tài sản của Tập đoàn Petrolimex giảm gần 4.800 tỉ đồng - Ảnh: Internet
Sau kiểm toán, tổng tài sản hợp nhất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã giảm gần 4.800 tỉ đồng, tương ứng với 7%, xuống còn 61.770 tỉ đồng.

Cụ thể, sau kiểm toán các chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo tài chính của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất toàn Tập đoàn thay đổi dưới 5%, riêng chỉ tiêu tổng tài sản cuối kỳ trên báo cáo tài chính hợp nhất giảm 7%, xuống còn 61.770 tỉ đồng. Lý giải về sự sụt giảm tài sản đột ngột này, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giải thích do báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31.12.2017 sau kiểm toán đã trình bày lại khoản đầu tư vào các công ty con gồm Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO, Mã: PGI), Công ty cổ phần Xây lắp I (Mã: PCC) và Công ty cổ phần xây lắp III (Mã: PEN) là khoản đầu tư vào Công ty liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, trong năm 2017, PJICO đã thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài, qua đó Tập đoàn đã giảm tỷ lệ sở hữu tại PJICO xuống còn 40,95% để thực hiện lộ trình thoái vốn đầu tư tại lĩnh vực bảo hiểm theo quy định của Chính phủ.

Trong năm 2017, quyền biểu quyết của Tập đoàn tại hai công ty sở hữu 30% vốn cổ phần là Công ty Xây lắp I và Công ty cổ phần Xây lắp III cũng giảm xuống dưới 50% (do giảm số lượng người đại diện vốn trong HĐQT).

Ngoài ra, giá dầu thế giới có xu hướng tăng liên tục cũng khiến tốc độ tăng giá vốn hàng bán cao hơn tốc độ tăng doanh thu khoảng 5%. Năm 2017, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Tập đoàn giảm 24% xuống còn 3.912 tỉ đồng. Một số giai đoạn thuế suất thuế nhập khẩu bình quân mặt hàng xăng trong giá cơ sở thấp hơn mức thuế suất thực tế nhập khẩu nên ảnh hưởng đến lãi gộp bán hàng của doanh nghiệp.

Một số lĩnh vực kinh doanh khác như nhiên liệu bay, nhựa đường,… đạt hoặc vượt lợi nhuận kế hoạch năm 2017, song có xu hướng chững lại do đã có tốc độ tăng trưởng cao trong những năm trước hoặc giảm sút do không hội tụ được các yếu tố thuận lợi như so với cùng kỳ 2016.

Ngoài ra, lợi nhuận trong công ty liên doanh liên kết giảm 24% so với cùng kỳ chủ yếu do một công ty liên kết của Tập đoàn (chiếm 85 - 90% lợi nhuận trong công ty liên doanh liên kết) trong kỳ phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ chênh lệch thuế suất ưu đãi của các năm trước nên lợi nhuận sau thuế giảm 28% so với cùng kỳ.

Tuyết Nhung


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.