VietinBank: Lợi nhuận năm 2016 đạt 8.530 tỷ đồng

VietinBank vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2016. Theo đó, lợi nhuận trước thuế quý IV/2016 của VietinBank đạt 2.045 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, VietinBank đạt mức lợi nhuận 8.530 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính công bố: Tính đến 31.12.2016, tổng tài sản hợp nhất của VietinBank đạt 948,7 nghìn tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng tại VietinBank đạt hơn 654 nghìn tỷ đồng. Cho vay khách hàng đạt 662 nghìn tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế của VietinBank quý IV/2016 đạt 2.045 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2015. Lợi nhuận quý IV/2016 của VietinBank tăng do hầu hết các hoạt động kinh doanh đều có chuyển biến tích cực. Với kết quả này, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VietinBank tính đến hết 31.12.2016 đạt 8.530 tỷ đồng.
Bên cạnh hoạt động tín dụng và nguồn vốn truyền thống, VietinBank chú trọng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, phát triển sản phẩm hiện đại và trở thành NHTM đi đầu trong phát triển hoạt động thanh toán. Hoạt động này tạo ra sự liên kết chặt chẽ trong chuỗi cung ứng dịch vụ thanh toán, đáp ứng nhu cầu thanh toán của nền kinh tế, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ và NHNN về phát triển dịch vụ và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.
VietinBank cũng đẩy mạnh các hoạt động cung ứng dịch vụ tạo ra giá trị mới cho khách hàng. Theo đó, VietinBank đẩy mạnh hoạt động kết nối kinh doanh, đầu tư, cung ứng dịch vụ ngân hàng đầu tư, đáp ứng nhu cầu tái cấu trúc doanh nghiệp như: Tư vấn mua bán sáp nhập, tư vấn tài chính doanh nghiệp, tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài cho các doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường vốn quốc tế một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.
Bên cạnh việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh, công tác quản trị rủi ro luôn được VietinBank tăng cường, chuẩn bị các điều kiện cần thiết và phù hợp để đáp ứng lộ trình tuân thủ các chuẩn mực Basel II. Với những giải pháp quyết liệt và đồng bộ trong kiểm soát chất lượng nợ, đẩy mạnh xử lý nợ xấu, VietinBank tiếp tục duy trì chất lượng tài sản hàng đầu với tỷ lệ nợ xấu dưới 1%. Với những kết quả trên, VietinBank tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu về hiệu quả hoạt động trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.
Minh Minh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.