Chức năng của Ủy ban Quản lý vốn không phải là kinh doanh vốn

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP
​“Chức năng của Ủy ban Quản lý vốn không phải là kinh doanh vốn mà là tổ chức, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Tại buổi làm việc chiều 26.3, với vai trò là người trực tiếp chỉ đạo Ủy ban Quản lý vốn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận định đơn vị vẫn còn rất nhiều khó khăn trước mắt trong tổ chức hoạt động và công tác quản lý, sử dụng hiệu quả vốn nhà nước.

Một trong những khó khăn đó là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có nhiều dự án thua lỗ trong khi Quốc hội không cho phép sử dụng vốn nhà nước để xử lý các tồn đọng này.

“Chức năng của Ủy ban Quản lý vốn không phải là kinh doanh vốn mà là tổ chức, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp, không can thiệp vào hoạt động của doanh nghiệp”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Ủy ban phải quán triệt các nghị quyết của Đảng và Chính phủ, các quyết định, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về doanh nghiệp nhà nước, các văn bản pháp luật, bảo đảm doanh nghiệp nhà nước chỉ tập trung đầu tư, sản xuất kinh doanh vào các lĩnh vực then chốt, thiết yếu, những địa bàn quan trọng và quốc phòng, an ninh, những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư.

Trước mắt, Ủy ban cần tập trung xử lý 12 dự án, nhà máy thua lỗ của ngành công thương, phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh của 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc, trong đó tập trung tái cơ cấu toàn diện về tài chính, nhân sự và đầu tư.

Theo VGP


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.