TP.HCM kiểm điểm nhiều đơn vị liên quan đến khu sinh thái 'treo' 20 năm

Hàng ngàn người dân bị ảnh hưởng vì dự án
Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND huyện Bình Chánh và Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn bị kiểm điểm vì để xảy ra thiếu sót tại dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc bị “treo” hơn 20 năm ở huyện Bình Chánh.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa có ý kiến về kết luận thanh tra toàn diện dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh.

Theo đó, ông Nguyễn Thành Phong thống nhất cơ bản nội dung kết luận thanh tra số 01/KL-TTTP-P2 ngày 22.1.2020 của Thanh tra TP.HCM.

Tại kết luận này, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu 3 cơ quan, đơn vị liên quan là Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND huyện Bình Chánh và Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn phải tổ chức kiểm điểm vì để xảy ra thiếu sót liên quan đến dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc.

Cụ thể, tại Sở Tài nguyên - Môi trường, ông Phong yêu cầu cơ quan này tham mưu UBND TP.HCM xem xét điều chỉnh hoặc thu hồi, hủy bỏ quyết định số 353 ngày 21.1.2011 của UBND TP.HCM vì chưa đầy đủ pháp lý về trình tự, thủ tục trong trường hợp phải thu hồi. Đồng thời, tham mưu UBND TP.HCM thu hồi đất của Công ty Đầu tư xây dựng Bình Chánh đã được giao theo quyết định số 1104 ngày 26.11.1999 của Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định pháp luật.

Sở Tài nguyên - Môi trường cũng phải tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có thiếu sót trong việc tham mưu ban hành quyết định số 353 chưa đầy đủ pháp lý về trình tự, thủ tục.

Sau khi có kết quả phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc, ông Phong giao Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bình Chánh và các đơn vị liên quan xây dựng tiêu chí, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, triển khai xã hội hóa việc thực hiện dự án; tham mưu UBND TP lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hướng xã hội hóa. Còn Sở Tài chính hướng dẫn đơn vị có trách nhiệm quyết toán số tiền 2,452 tỉ đồng chi phí bồi thường 11,0601ha.

Trong khi đó, UBND huyện Bình Chánh phải khẩn trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 của Khu sinh thái văn hóa, xem xét việc điều chỉnh cho phù hợp giữa ranh quy hoạch được duyệt và ranh giao đất của Thủ tướng, kênh giới, lộ giới, yếu tố liền ranh, liền thửa theo quy định hiện hành. Đồng thời, kiểm tra việc quản lý đất đai, xây dựng, xử lý vi phạm phần đất thuộc dự án tại 3 xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B và Phạm Văn Hai.

Ngoài ra, huyện Bình Chánh báo cáo nguồn gốc, pháp lý sử dụng đất, tình hình sử dụng đất đối với khu đất nêu trên để áp dụng pháp luật phù hợp về việc thực hiện dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc theo quy định; tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc khu vực dự án sau khi có quyết định số 353.

Đáng chú ý, UBND huyện Bình Chánh cần tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân đã có thiếu sót trong việc quản lý đất đai, xử lý các vi phạm về xây dựng và lấn chiếm đất đai tại khu đất thuộc dự án, việc chậm triển khai chọn đơn vị tưvấn thực hiện lập quy hoạch 1/2.000.

Còn tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Chủ tịch TP.HCM giao doanh nghiệp này thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Sinh thái Văn hóa Vĩnh Lộc theo quy định. Các phát sinh tranh chấp nếu có với Công ty cổ phần Quốc tế C&T, Công ty cổ phần Sinh thái Văn hóa Vĩnh Lộc do Tòa án giải quyết theo quy định.

Doanh nghiệp này phải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện quyết toán số tiền 2,452 tỉ đồng chi phí bồi thường 11,0601ha; tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân của Tổng Công ty đã có các thiếu sót.

Hàng ngàn người dân bị ảnh hưởng vì dự án "treo" hơn 20 năm

Dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc là một dự án phức hợp, nằm trên địa bàn 3 xã Phạm Văn Hai, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Năm 1996, UBND TP.HCM ban hành quyết định số 2874 về việc đầu tư dự án cải tạo vùng trũng phèn Vĩnh Lộc nhằm mục đích xây dựng khu sinh thái văn hóa do Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Đến tháng 3.1997, UBND TP.HCM ban hành quyết định số 911 chuyển giao chủ đầu tư từ Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn cho Công ty Đầu tư xây dựng Bình Chánh.

Tháng 11.1999, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1104 về việc giao đất cho Công ty Đầu tư xây dựng Bình Chánh để đầu tư xây dựng khu sinh thái văn hóa tại huyện Bình Chánh. Tổng diện tích thu hồi của dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc là 369,6268 ha.

Năm 2002, UBND TP.HCM ban hành quyết định 1533 chuyển giao chủ đầu tư công trình cải tạo vùng trũng phèn cho Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn để xây dựng khu sinh thái. Tháng 6.2008, UBND TP.HCM tiếp tục chủ trương cho hợp tác giữa Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn với Công ty cổ phần Quốc tế C&T và Văn phòng Thành ủy.

Sau đó, tháng 1.2011, UBND TP.HCM ban hành quyết định số 353 thu hồi dự án đã được giao đất theo quyết định 1104 của Thủ tướng và quyết định 1533 của UBND TP; giao UBND huyện Bình Chánh quản lý việc sử dụng khu đất thu hồi.

Đáng chú ý, việc dự án bị treo hơn 20 năm đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của hàng ngàn người dân bị giải tỏa.

Phan Diệu


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.