Doanh nghiệp bất động sản ngừng hoạt động tăng 66,7%

 Chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm, số lượng doanh nghiệp bất động sản tạm ngừng hoạt động, kinh doanh đã tăng 66,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 2 và 2 tháng đầu năm của Cục quản lý kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2016, cả nước có 16.471 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.
So với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ này đã tăng 17,3%. Trong số này, có 7.220 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 50,6% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể có 9.251 doanh nghiệp, tăng 0,05% so với cùng kỳ năm 2015. Chưa kể, so với cùng kỳ năm 2015/2014, doanh nghiệp tạm ngừng tăng 25%.
Xét theo lĩnh vực hoạt động, tỷ lệ này tăng ở một số ngành như: nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 155,7%. Ngành kinh doanh bất động sản tăng 66,7%. Ngành thông tin và truyền thông tăng 62%. Ngành khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác tăng 50%. Ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm cũng tăng đến 45,9%...
Trong khi đó, một số ngành có số doanh nghiệp tạm ngừng giảm so cùng kỳ năm 2015, như ngành khai khoáng giảm 41,7%, ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm 23%, ngành hoạt động dịch vụ khác và ngành xây dựng cũng giảm 10,7%...
Xét theo vùng lãnh thổ, khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Hồng có số doanh nghiệp giải thể tăng lần lượt là 65,3% (Đông Nam Bộ có 914 doanh nghiệp) và 7 % (Đồng bằng sông Hồng có 396 doanh nghiệp).
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỉ đồng, chiếm 92,6% trên tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động. So sánh với cùng kỳ của năm 2015 thì số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỉ đã giảm 1,5%.
Phan Diệu

Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.