Đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025

Dự kiến số tiền miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025 là 7.500 tỉ đồng - Ảnh: Internet
Với đề xuất kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến ngày 31.12.2025 thì số thuế miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn sẽ khoảng 7.500 tỉ đồng/năm.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, trong đó đề xuất kéo dài thời gian miễn thuế miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến ngày 31.12.2025. Theo quy định hiện hành, chính sách thuế miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đang được miễn đến hết ngày 31.12.2020.

Bộ Tài chính cho biết với đề xuất kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến ngày 31.12.2025 thì số thuế miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn khoảng 7.500 tỉ đồng/năm.

Mặc dù việc miễn thuế miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong thời gian qua làm giảm thu ngân sách nhà nước (tổng số thuế miễn, giảm giai đoạn 2003 - 2010 trung bình khoảng 3.268,5 tỉ đồng/năm. Giai đoạn từ 2011 - 2016 trung bình khoảng 6.308,3 tỉ đồng/năm; Giai đoạn 2017 - 2018 và dự kiến đến hết năm 2020 khoảng 7.438,5 tỉ đồng/năm).

Chính sách cũng hỗ trợ cho mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản 3% mỗi năm và có 80.000-100.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đến năm 2030.

Theo cơ quan này, việc quy định miễn thuế miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp không gây xung đột, vướng mắc trong quan hệ thương mại với các nước, không vi phạm các cam kết quốc tế của Việt Nam khi gia nhập WTO. Trong khi đó, các địa phương đều cho rằng việc tiếp tục miễn thuế miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp như quy định hiện hành cho giai đoạn tiếp theo là cần thiết.

Giải pháp này cũng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại hóa, giảm bớt khó khăn cho người nông dân, khuyến khích đầu tư, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững; và phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế.

Chính sách miễn giảm thuế được thực hiện lần đầu theo Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993, sau đó nhiều lần điều chỉnh và mở rộng đối tượng được ưu đãi.

Giai đoạn 2003-2010, số thuế miễn giảm thuế bình quân mỗi năm gần 3.270 tỉ đồng. Trong 5 năm tiếp theo, số thuế bình quân được miễn tăng gần gấp đôi lên 6.300 tỉ đồng. Gần nhất là giai đoạn 2017-2018 và dự kiến đến hết năm nay, số thuế được miễn giảm mỗi năm khoảng 7.440 tỉ đồng.

Tuyết Nhung


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.