Cục Thuế TP.HCM sẽ lắng nghe ý kiến người nộp thuế

Tiếp tục thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực thi chính sách thuế, ghi nhận những phản ánh về khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế, hỗ trợ và giải đáp kịp thời hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét; Cục Thuế TP.HCM tổ chức tuần lễ “Lắng nghe ý kiến người nộp thuế năm 2013” từ ngày 11 đến ngày 17.11 đồng loạt tại văn phòng cục và 24 chi cục thuế quận, huyện.
Theo đó Cục Thuế TP.HCM sẽ Tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp lắng nghe ý kiến người nộp thuế và trả lời ý kiến phản ánh của người nộp thuế trên địa bàn TP.HCM, bao gồm cả các đại lí thuế (trong đó có 2 buổi tại Văn phòng Cục Thuế và 1 buổi tại các Chi cục Thuế). Tổ chức lắng nghe và đáp ứng ý kiến người nộp thuế qua các mạng thông tin điện tử, qua hệ thống đối thoại doanh nghiệp với chính quyền thành phố.
Cục Thuế TP.HCM sẽ giải đáp ý kiến thắc mắc của người nộp thuế nhận được trong tuần lễ lắng nghe ý kiến người 2013″ từ đầu tuần sau nộp thuế chỉ trong thời gian 2 ngày làm việc (theo quy định là 5 ngày làm việc).
Ngoài ra, Cục Thuế TP.HCM sẽ tổ chức bàn hỗ trợ trực tiếp để trả lời ngay những câu hỏi của người nộp thuế đến trực tiếp liên hệ tại văn phòng cục và 24 chi cục thuế quận, huyện. Thông qua hoạt động tuyên truyền, tổ chức thu thập lắng nghe ý kiến của người nộp thuế qua các báo. Cục Thuế TP.HCM sẽ bố trí cán bộ trả lời những ý kiến phản ánh của người nộp thuế ngay sau khi tiếp nhận.
Đặc biệt, trong tuần lễ này, Cục Thuế TP.HCM sẽ tổ chức chương trình tuyên truyền thuế thu nhập cá nhân trong giảng đường. Ít nhất sẽ có 4 buổi tuyên truyền chính sách thuế thu nhập cá nhân cho sinh viên năm thứ 2 tại các trường như Đại học Sư phạm, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Kinh tế, Đại học Tài chính – Marketing.
Phóng viên Motthegioi.vn sẽ tiếp tục chuyển đến độc giả những thông tin tổng hợp về tuần lễ “Lắng nghe ý kiến người nộp thuế năm 2013″ từ ngày 11.11.2013.
Tuấn Anh

Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.