Dự toán năm 2022 sẽ giảm nợ công xuống 52,7%

Bộ Tài chính vừa công bố báo cáo công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 Chính phủ để trình Quốc hội phê duyệt - Ảnh: Internet
Tỷ lệ nợ công/GDP năm 2021 được dự toán giảm về 53,3% và sẽ đưa xuống mức 52,7% vào năm 2022.

Báo cáo công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 Chính phủ để trình Quốc hội phê duyệt của Bộ Tài chính cho thấy mục tiêu đến cuối năm 2020 tỷ lệ nợ công/GDP sẽ là 54,3%. Chỉ tiêu này cũng được đặt ra trong bối cảnh dự báo tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020-2022 duy trì ở mức 6,8%/năm.

Năm 2020, nợ Chính phủ cũng sẽ duy trì 48,5%, nợ nước ngoài của quốc gia 45,5%. Trong các năm tiếp theo, nợ công dự toán sẽ giảm đáng kể so với năm 2019 là 56,1% GDP, tương ứng 3,48 triệu tỉ đồng. Cụ thể, tỷ lệ nợ công/GDP năm 2021 được dự toán giảm về 53,3% và sẽ đưa xuống mức 52,7% vào năm 2022.

Bộ Tài chính cũng dự kiến khung cân đối thu, chi ngân sách Nhà nước ba năm cho giai đoạn 2020-2022. Thu ngân sách 3 năm mục tiêu là 4,9 triệu tỉ đồng, tỷ lệ huy động thu bình quân 21-22% GDP/năm, trong đó thu từ thuế, phí chiếm khoảng 19-20% GDP. Tỷ trọng thu nội địa đến năm 2022 dự kiến khoảng 84-85% tổng thu ngân sách.

Số chi giai đoạn này dự toán đạt khoảng 5,7 triệu tỉ đồng, và tăng tỷ trọng đầu tư phát triển, đồng thời đảm bảo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2021-2022 theo chủ trương đã đề ra.

Cơ quan này dự toán thu cân đối ngân sách Nhà nước năm 2020 là 1,5123 triệu tỉ đồng, tăng 3,8% so với số ước thực hiện năm nay và tăng 7,2% so với dự toán cả năm 2019.

Như vậy, số thu ngân sách dự toán năm sau sẽ tương đương khoảng 22,2% GDP, trong đó thu từ thuế, phí chiếm khoảng 19,4% GDP (trong bối cảnh dự báo tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020-2022 khoảng 6,8%).

Trong đó, số thu nội địa dự toán cả năm sau sẽ đạt 1,2641 triệu tỉ đồng, chiếm 83,6% tổng thu ngân sách (chủ yếu từ thuế và phí). Số thu này đã giữ xu hướng tăng dần qua các năm, bình quân giai đoạn 2016-2018 vào khoảng 80,5%, và năm nay ước khoảng 82%.

Ngoài ra, số thu từ dầu thô dự toán khoảng 35.200 tỉ đồng, giảm 25% so với ước thực hiện năm nay, và chiếm 2,3% tổng thu; thu từ xuất nhập khẩu là 208.000 tỉ đồng, giảm 1,4%; và dự toán thu viện trợ là 5.000 tỉ đồng.

Tuyết Nhung


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.