TP.HCM:

Chỉ dùng vốn ODA để đầu tư, không để trả lãi hay sắm ô tô

TP.HCM ưu tiên vốn ODA để đầu tư phát triển - Ảnh: Internet
UBND TP.HCM yêu cầu các chủ đầu tư không dùng vốn vay để mua sắm ôtô, các loại thiết bị văn phòng, vật tư, thiết bị dự phòng, đào tạo, hội thảo, thanh toán thuế, phí, lãi suất tiền vay…

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các biện pháp tăng cường nhằm quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài. Những chương trình, dự án có hiệu quả kinh tế - xã hội thấp hoặc không rõ ràng sẽ không được thành phố chấp thuận đầu tư.

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu khi trình chủ trương đầu tư của các dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, các chủ đầu tư chỉ được phép sử dụng vốn vay này cho chi đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên.

Cụ thể, chủ đầu tư chỉ được sử dụng các nguồn vốn vay ưu đãi cho cấu phần xây lắp trong tổng mức đầu tư; khoản chi có liên quan đến chuyển giao công nghệ; giải trình rõ sự cần thiết vay vốn có yêu cầu ràng buộc của nhà tài trợ về xuất xứ hàng hóa, nhà thầu. Đặc biệt, TP.HCM sẽ ưu tiên sử dụng vốn vay cho khoản chi bằng ngoại tệ như chi nhập khẩu, mua sắm hàng hóa, dịch vụ, tư vấn nước ngoài.

Đáng chú ý, UBND TP.HCM yêu cầu các chủ đầu tư không dùng vốn vay để mua sắm ôtô, các loại thiết bị văn phòng, vật tư, thiết bị dự phòng, đào tạo, hội thảo. Các nhà đầu tư cũng không được sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi để thanh toán thuế, phí, lãi suất tiền vay. Đối với các chương trình, dự án đã ký kết và có hiệu lực, chủ đầu tư phải nghiên cứu, cắt giảm các khoản chi phí này. Thành phố cũng không gia hạn thời gian thực hiện đối với cấu phần chi thường xuyên của các chương trình, dự án ODA đang triển khai thực hiện.

Để được chấp thuận đầu tư bằng vốn ODA hoặc vốn vay ưu đãi nước ngoài, chủ đầu tư trên địa bàn phải chứng minh được sự cần thiết của việc đầu tư dự án, làm rõ cơ chế tài chính, mức độ ảnh hưởng tới kinh tế - xã hội. Ngoài ra, quy mô đầu tư và trách nhiệm trả nợ cần được xác định rõ.

Sau khi ký kết hiệp định, thỏa thuận vay các chương trình, dự án, các chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn, đề xuất nhu cầu vốn để đưa vào bố trí dự toán ngân sách hàng năm nhằm kịp thời giải ngân theo tiến độ đã cam kết.

Phan Diệu


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.