11 tháng, Việt Nam thu hút 6,5 tỉ USD vốn ngoại vào bất động sản

Bất động sản là lĩnh vực thu hút FDI thứ 2 trong 11 tháng - Ảnh: Internet
Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư nhiều nhất vào công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng số vốn đạt 14,2 tỉ USD, sau đó là kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư 6,5 tỉ USD.

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 11 tháng của năm 2018, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 30,8 tỉ USD, bằng 93,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Tính đến ngày 20.11.2018, cả nước có 2.714 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới 15,78 tỉ USD, bằng 79,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Có 954 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 7,4 tỉ USD, bằng 92,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 11 tháng, cả nước có 5.882 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 7,6 tỉ USD, tăng 44,4% so với cùng kỳ 2017.

Tính đến ngày 20.11.2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 16,5 tỉ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt 160,3 tỉ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm gần 71,7% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 158,3 tỉ USD, tăng 14% so với cùng kỳ 2017 và chiếm 70,7% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu đạt 130,1 tỉ USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm 60% kim ngạch nhập khẩu.

Tính chung, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 30,1 tỉ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 28,1 tỉ USD không kể dầu thô.

Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư nhiều nhất vào công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng số vốn đạt 14,2 tỉ USD, chiếm 46,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Đứng thứ hai là lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư 6,5 tỉ USD, chiếm 21,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký 3,1 tỉ USD, chiếm 10% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Cũng theo báo cáo, trong các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, Nhật Bản đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư gần 8 tỉ USD, chiếm 25,9% tổng vốn đầu tư. Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký 6,8 tỉ USD, chiếm 22,3% tổng vốn đầu tư. Singapore đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 4,1 tỉ USD, chiếm 13,4% tổng vốn đầu tư.

Trong đó Hà Nội thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký 6,3 tỉ USD, chiếm 20,4% tổng vốn đầu tư. TP.HCM đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký 5,6 tỉ USD, chiếm 18,1% tổng vốn đầu tư. Hải Phòng đứng thứ ba với tổng số vốn đăng ký 2,49 tỉ USD chiếm 8% tổng vốn đầu tư.

Lam Thanh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.