Bộ GT-VT thay chủ đầu tư cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Ảnh minh họa từ Internet
Bộ Giao thông Vận tải (GT-VT) mới đây đã ban hành quyết định về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 theo hình thức hợp tác công tư (PPP) dạng hợp đồng BOT (xây dựng- kinh doanh - chuyển giao).

Cụ thể theo tin từ TTXVN ngày 26.3, quyết định về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 theo hình thức hợp tác công tư (PPP) dạng hợp đồng BOT (xây dựng- kinh doanh - chuyển giao) nói trên do Bộ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể ký nêu rõ:

"Giao nhiệm vụ Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long làm chủ đầu tư xây dựng công trình cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 thay thế cho Ban Quản lý dự án Thăng Long.

Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Ban Quản lý dự án Thăng Long khẩn trương thực hiện việc giao, nhận hồ sơ và các tài liệu liên quan cho Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long theo quy định.

Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long tiếp tục triển khai các bước tiếp theo theo quy định và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về thủ tục đầu tư".

Đồ họa từ báo Đầu Tư

Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ có chiều dài 23km được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 theo hình thức PPP tại Quyết định 2519/QĐ-BGTVT ngày 28.8.2018 của Bộ GT-VT, với tổng mức đầu tư 5.370 tỉ đồng.

Ban Quản lý dự án Thăng Long đã tổ chức sơ tuyển, lựa chọn nhà đầu tư từ tháng 2.2018. Tuy nhiên, do dự án thay đổi về chủ trương hỗ trợ của Nhà nước nên Bộ GT-VT đã ban hành quyết định hủy sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư và tổ chức điều chỉnh dự án để phù hợp với quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Đến ngày 8.12.2019, Bộ GT-VT ban hành quyết định về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh tổng mức đầu tư cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ xuống còn 4.758 tỉ đồng; trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng là 923 tỉ đồng.

T.L


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.