Trí thông minh khó tin của côn trùng

Trong bài viết công bố trên tạp chí khoa học PLoS Biology, các nhà khoa học đã chứng minh được rằng ong vò vẽ cũng có thể thực hiện được những nhiệm vụ đòi hỏi tư duy chẳng kém gì những động vật có vú thông minh nhất.

Hơn nữa, những kỹ năng thu được trong quá trình huấn luyện, ong vò vẽ còn truyền lại cho đồng loại giống như ở loài linh trưởng.

Trong quá trình thử nghiệm, các nhà sinh học ở Đại học London đã đưa cho những con ong vò vẽ một bông hoa nhân tạo màu xanh chứa dịch ngọt. Sau khi được cho nếm thử, họ đưa bông hoa vào một hộp trong suốt. Muốn có bông hoa lần nữa, ong vò vẽ phải kéo sợi chỉ buộc vào bông hoa. Trước đó, những nhiệm vụ tương tự đã được đặt ra trước các loài động vật có vú và chim như chó, khỉ và quạ. Hóa ra, ong vò vẽ cũng không thua kém gì.

Trong số 40 con ong vò vẽ được huấn luyện thì dần dà, tất cả đều kéo được bông hoa, trong đó 23 con lôi sợi chỉ rất thuần thục. Nhưng nếu không qua huấn luyện thì trong số 110 con, chỉ có 2 con là kéo sợi chỉ thành công. Còn trong trường hợp cho ong vào một khoang trong suốt để quan sát những con ong đã qua huấn luyện thực hành kéo sợi chỉ buộc bông hoa thì 60% số ong đã bắt chước thành công. Khi những con ong được huấn luyện được thả về tổ, dần dà phần lớn ong thợ trong đàn cũng học được kỹ năng đó.

Hiện tại, các nhà sinh học chưa rõ tại sao với bộ óc nhỏ như vậy mà ong vẫn có thể giải quyết thành công những nhiệm vụ phức tạp. Nhưng chắc chắn với tiềm năng lớn của ong, họ tin rằng có thể huấn luyện các loài ong tìm hoa theo mùi hương và màu sắc của cánh hoa.

Vũ Trung Hương


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.