Đặc điểm tính cách của tinh tinh liên quan với cấu trúc não bộ

Các nhà thần kinh học Mỹ đã phát hiện mối tương quan giữa "những đặc điểm tính cách" của tinh tinh và kích thước vùng đồi thị của chúng. Phát hiện này có thể giúp hiểu thêm về nguồn gốc tiến hóa và sinh học của nhân cách cũng như nguyên nhân gây các chứng bệnh tâm thần.

Theo tạp chí Neuroscience Personality, một công trình nghiên cứu được các nhà thần kinh học Mỹ tiến hành đã tiết lộ mối tương quan giữa "những đặc điểm tính cách" của tinh tinh và kích thước vùng đồi thị của chúng. Kết quả quét não 191 con tinh tinh đã giúp các nhà khoa học khẳng định điều đó.

Các nhà khoa học ở Đại học Georgia, Mỹ, đã nghiên cứu về đặc điểm hành vi của 191 con tinh tinh và cũng tiến hành quét não của chúng, đồng thời, xác định khối lượng tương đối của các phần não khác nhau. Các nhà nghiên cứu đã ngạc nhiên khi không thấy có sự tương quan giữa các "đặc điểm tính cách" của tinh tinh và thể tích của hạch hạnh nhân (amygdala) nằm ở tâm của não vốn là nơi xử lý các yếu tố cảm xúc ở con người.

Tuy nhiên, các nhà khoa học đã phát hiện thấy một mối tương quan khác: sự gia tăng khối lượng của vùng đồi thị liên quan đến hành vi rõ rệt hơn của con đầu đàn và với mức độ tự kiểm soát thấp hơn.

Các tác giả của công trình nghiên cứu cho rằng cũng có thể phát hiện thấy mối tương quan tương tự như vậy ở người. Theo các nhà khoa học, khám phá được cơ sở tiến hóa của những đặc điểm này có thể giúp hiểu thêm về nguồn gốc tiến hóa và sinh học của nhân cách cũng như nguyên nhân gây các chứng bệnh tâm thần.

Vũ Trung Hương


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.