Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thông báo 2 nhiệm vụ KH-CN tuyển chọn năm 2020 (đợt 2)

Ảnh: Internet
Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thông báo: Để tham gia tuyển chọn, các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Ban kế hoạch và Quản lý khoa học - Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (số 59 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Hạn cuối cùng nhận hồ sơ vào ngày 13.4.2020.

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam vừa thông báo Danh mục nhiệm vụ KH-CN tuyển chọn năm 2020 (đợt 2) để các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn theo các quy định hiện hành.

Theo đó, nhiệm vụ 1: “Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật đồng vị trong đánh giá mối liên hệ giữa dòng chảy và các tầng trữ nước ven sông Hồng từ Sơn Tây đến Hưng Yên”, có thời gian thực hiện từ năm 2020-2021.

Mục tiêu của nhiệm vụ KH-CN phải đạt được bao gồm việc đánh giá được đặc điểm dòng chảy sông Hồng, đặc điểm nước mặt và nước ngầm. Có được phương pháp luận và đề xuất được các kỹ thuật đồng vị để đánh giá mối liên hệ giữa dòng chảy và các tầng trữ nước ven sông Hồng từ Sơn Tây đến Hưng Yên.

Sản phẩm dự kiến đạt được bao gồm báo cáo đánh giá đặc điểm dòng chảy sông Hồng, đặc điểm nước mặt và nước ngầm. Phương pháp luận của kỹ thuật đồng vị trong đánh giá mối liên hệ giữa dòng chảy và các tầng trữ nước ven sông Hồng từ Sơn Tây đến Hưng Yên. Có 1 báo cáo tại hội nghị chuyên ngành trong nước; 1 bài báo được chấp nhận đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước; 1 bài báo được chấp nhận đăng trên tạp chí quốc tế.

Nhiệm vụ 2: “Tổng hợp một số phức chất đất hiếm để chế tạo phân bón hữu cơ vi lượng đất hiếm và thử nghiệm hiệu lực trên cây dược liệu” có thời gian thực hiện từ năm 2020-2021.

Theo đó, nhiệm vụ khoa học này có mục tiêu nghiên cứu được quy trình tổng hợp một số phức chất đất hiếm; nghiên cứu được quy trình chế tạo phân bón hữu cơ vi lượng đất hiếm; đưa ra được 2 mô hình ứng dụng của sản phẩm trên 2 cây trà hoa vàng và ba kích.

Sản phẩm dự kiến phải đạt được 1.000kg phân bón hữu cơ có vi lượng đất hiếm dạng rắn bón gốc và 200 lít dạng lỏng bón lá đạt tiêu chuẩn cơ sở; quy trình tổng hợp các chất vi lượng dạng phức; tiêu chuẩn cơ sở của phân bón gốc và phân bón là có chứa vi lượng đất hiếm.

Ngoài ra, sản phẩm dự kiến phải đạt được 2 mô hình ứng dụng các loại phân bón tạo ra trên cây dược liệu có năng suất tăng ít nhất 10% so với sản xuất hiện hành và đảm bảo an toàn. Bộ hồ sơ đánh giá chất lượng của 2 cây dược liệu được bón phân so với trước khi bón; 1 bài báo về đánh giá hiệu quả của phân bón hữu cơ vi lượng đất hiếm được chấp nhận đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước; đăng ký 1 giải pháp hữu ích (được chấp nhận đơn).

Để tham gia tuyển chọn, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thông báo các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Ban kế hoạch và Quản lý khoa học - Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (số 59 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Hạn cuối cùng nhận hồ sơ là vào ngày 13.4.2020.

Thu Anh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.