Quảng Ngãi: Nhiều kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hình minh họa
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành kế hoạch “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2020-2025”.

​Mục tiêu chung của kế hoạch là thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tạo lập môi trường thuận lợi để hỗ trợ ​quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, góp phần tạo việc làm, tăng năng suất lao động, đóng góp vào quá trình thúc đẩy và nâng cao chất lượng, tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững của tỉnh. Tăng cường liên kết với các cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài nước; thu hút vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân, các tập đoàn trong và ngoài nước cùng với sự hỗ trợ của nhà nước cho hoạt động khởi nghiệp của tỉnh.

Theo lộ trình, trong giai đoạn 2020-2025 tỉnh sẽ hỗ trợ phát triển 100 ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, trong đó 50 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (đã có sản phẩm). Thúc đẩy, hỗ trợ phát triển ít nhất 20 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 100% các trường cao đẳng, đại học, 50% các trường phổ thông trung học có kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hướng dẫn các sở, ban, ngành, các địa phương, các trường đại học, cao đẳng, các hiệp hội, cộng đồng khởi nghiệp triển khai thực hiện kế hoạch này. Huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, đầu tư phát triển cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Lê Đình Dũng


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.