Các nhà khoa học định đưa tinh trùng lên không gian ngoài Trái đất

Một máy đông lạnh mẫu tinh trùng - Ảnh: Sky News
Các nhà khoa học cho rằng cần sớm xây dựng một ngân hàng tinh trùng trong không gian, nhằm có thể tạo ra những thế hệ người tiếp theo bên ngoài Trái đất.

Theo kết quả của một nghiên cứu sơ bộ quy mô nhỏ, các mẫu tinh trùng đông lạnh tiếp xúc với các điều kiện vi trọng lực và các mẫu được giữ trên mặt đất, giữ các đặc điểm tương tự.

Nó cho thấy rằng một ngày nào đó, tinh trùng đông lạnh có thể tiến lên vũ trụ để "mở ra khả năng tạo ra một ngân hàng tinh trùng của con người bên ngoài Trái đất", các nhà nghiên cứu cho biết.

Tuy nhiên, sẽ có thêm công việc để hiểu đầy đủ về ảnh hưởng của điều kiện không gian đến tinh trùng. Nghiên cứu này được trình bày tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Sinh sản và Phôi học châu Âu tại Vienna, Áo.

Tiến sĩ Montserrat Boada, từ Dexeus Women's Health ở Barcelona, cho biết: "Một số nghiên cứu cho thấy sự giảm đáng kể khả năng vận động của mẫu tinh trùng tươi của con người. Nhưng không có gì được báo cáo về tác động có thể có của sự khác biệt về lực hấp dẫn đối với giao tử người bị đóng băng, ở trạng thái chúng có thể được vận chuyển từ Trái đất lên vũ trụ".

Sử dụng tinh trùng từ 10 người tình nguyện khỏe mạnh, nhóm nghiên cứu đã cho một mẫu vào không gian không trọng lực, trên một chuyến bay trong thời gian ngắn. Sau đó, họ đã phân tích nồng độ, độ linh động và sự phân mảnh DNA của các mẫu để kiểm tra khả năng sinh sản. Kết quả là không có sự khác biệt đáng kể nào được tìm thấy giữa các mẫu được giữ trên mặt đất và các mẫu tiếp xúc với trọng lực vi mô.

"Việc thiếu sự khác biệt quan sát được trong các đặc điểm tinh trùng giữa các mẫu đông lạnh tiếp xúc với trọng lực vi mô và các mẫu được duy trì trong điều kiện mặt đất mở ra khả năng vận chuyển giao tử đực một cách an toàn vào không gian và xem xét khả năng tạo ra một ngân hàng tinh trùng người bên ngoài Trái đất", nhóm nhà khoa học kết luận.

Ái Vi (theo Sky News)


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.