Miễn phí cước gọi đến dịch vụ khẩn cấp

Ảnh: Internet
Theo Thông tư 02/2020 của Bộ TT-TT, giá cước của các dịch vụ viễn thông công ích khẩn cấp, dịch vụ viễn thông công ích di động hàng hải phục vụ hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển qua hệ thống đài thông tin duyên hải; dịch vụ viễn thông công ích vệ tinh phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, chống thiên tai là 0 đồng/phút (miễn phí).

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ trưởng Bộ TT-TT ban hành Thông tư 02/2020/TT-BTTTT quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.

Theo Thông tư 02/2020 của Bộ TT-TT, dịch vụ viễn thông công ích bắt buộc bao gồm dịch vụ viễn thông công ích khẩn cấp (dịch vụ gọi đến các số dịch vụ khẩn cấp như gọi Công an 113, gọi Cứu hỏa 114, gọi Cấp cứu y tế 115); dịch vụ viễn thông công ích di động hàng hải phục vụ hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển qua hệ thống đài thông tin duyên hải; dịch vụ viễn thông công ích vệ tinh phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, chống thiên tai.

Theo đó, giá cước dịch vụ viễn thông công ích khẩn cấp là 0 đồng/phút (miễn phí). Như vậy, theo Thông tư này, người sử dụng dịch vụ điện thoại cố định mặt đất hoặc dịch vụ thông tin di động mặt đất gọi đến các số dịch vụ khẩn cấp (113, 114, 115) được hưởng giá cước 0 đồng/phút.

Mức hỗ trợ cho doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ điện thoại cố định mặt đất nội hạt khởi phát cuộc gọi đến các dịch vụ khẩn cấp là 200 đồng/phút. Thời gian tính hỗ trợ làm tròn theo phút của mỗi liên lạc.

Ngoài ra, giá cước dịch vụ viễn thông công ích di động hàng hải qua hệ thống đài thông tin duyên hải phục vụ hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển là 0 đồng/phút. Cụ thể, đối tượng được hưởng giá cước dịch vụ này là ngư dân Việt Nam trên tàu, thuyền đánh bắt hải sản trên biển sử dụng dịch vụ này trong phạm vi vùng biển Việt Nam.

Với dịch vụ viễn thông công ích vệ tinh phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai, giá cước dịch vụ này là 0 đồng/đơn vị sử dụng tương ứng. Đối tượng được hưởng giá cước theo Thông tư quy định là các thành viên thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai sử dụng dịch vụ viễn thông công ích vệ tinh phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai.

Đặc biệt, theo Thông tư 02/2020 của Bộ TT-TT, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia sẽ được miễn cước cho 1 thuê bao điện thoại cố định trả sau nếu đáp ứng đủ các điều kiện: Đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông công ích điện thoại cố định mặt đất trả sau; Chưa đăng ký nhận hỗ trợ hoặc đã đăng ký ngừng nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích di động trả sau; Mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo chỉ được hưởng hỗ trợ với 1 thuê bao điện thoại của duy nhất 1 doanh nghiệp viễn thông.

Thông tư này áp dụng đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông công ích và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tới quản lý việc cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông công ích tại Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1.4.2020.

Thu Anh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.