Luật An ninh mạng: Những thông tin bị nghiêm cấm và hình thức xử lý vi phạm

Luật An ninh mạng đã được Quốc hội thông qua ngày 26.6.2018 - Ảnh: TTXVN
Quốc hội sáng 12.6 đã thông qua Luật An ninh mạng với hơn 86% đại biểu đồng ý tán thành dự luật. Như vậy, Luật An ninh mạng đã được thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2019. Trong luật có nêu rõ những hành vi, nội dung thông tin bị nghiêm cấm đăng tải, phát tán trên không gian mạng và biện pháp xử lý.

Những hành vi bị nghiêm cấm

Điều 8 của Luật An ninh mạng quy định các hành vi bị nghiêm cấm gồm: “Sử dụng không gian mạng để tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc”.

Các hành vi sử dụng không gian mạng để thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế-xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác cũng là hành vi bị nghiêm cấm.

Hành vi bị nghiêm cấm còn gồm có việc sử dụng không gian mạng để hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng; xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

Thế nào là thông tin vi phạm luật?

Điều 16 của Luật An ninh mạng quy định về phòng ngừa, xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Đây là những nội dung thông tin không được đăng tải, phát tán trên không gian mạng.

Điều luật này quy định cụ thể thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm: Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, chia rẽ, gây thù hận giữa các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước; xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc.

Thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng bao gồm: Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, tiến hành hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực nhằm chống chính quyền nhân dân; kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức gây mất ổn định về an ninh, trật tự.

Điều 16 cũng quy định chi tiết thế nào các thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế...

Tạm ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông, mạng internet

Đối với việc phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, Điều 16 quy định chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm triển khai biện pháp quản lý, kỹ thuật nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin có nội dung vi phạm khi có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.

Khi phát hiện thông tin trên không gian mạng có nội dung vi phạm, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và cơ quan có thẩm quyền ngăn chặn, yêu cầu tạm ngừng, ngừng cung cấp thông tin mạng; đình chỉ, tạm đình chỉ các hoạt động thiết lập, cung cấp và sử dụng mạng viễn thông, mạng internet, sản xuất và sử dụng thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến và yêu cầu xóa bỏ, truy cập, xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật.

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng và chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm.

Trách nhiệm của doanh nghiệp

Điều 26 của Luật An ninh mạng gồm các quy định về bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng. Theo đó, các trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc chuyên trang trên mạng xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân không được cung cấp, đăng tải, truyền đưa thông tin có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.

Doanh nghiệp trong và ngoài nước khi cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có trách nhiệm xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số; bảo mật thông tin, tài khoản của người dùng; cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an khi có yêu cầu bằng văn bản để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng.

Chậm nhất là 24 giờ kể từ thời điểm có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Thông tin - Truyền thông, các doanh nghiệp phải ngăn chặn việc chia sẻ thông tin, xóa bỏ các thông tin có nội dung vi phạm.

Doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam phải đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam. Dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra phải lưu trữ tại Việt Nam.

Theo Vietnam+


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận2

  • Trần VănReply

    15-6-2018 05:25:59

    Tôi ủng hộ Lê Hoàng, mong sao chúng ta họp lực cùng nhau để vừa góp phần làm rõ những điều chưa rõ-hay có phần khó hiểu trong quá trình chủ trương chính sách đi vào cuộc sống. Để hướng đến xã hội ngày càng có nhiều tích cực hơn tiêu cực.

  • Nguyễn HoàngReply

    14-6-2018 11:16:33

    Về điều 8 luật an ninh mạng có đoạn không rõ ràng là "thành tựu cách mạng...", vì nếu đã là thành tựu thì không người dân nào không thừa nhận. Ngay cả đối với chiến thắng Điện Biên Phủ là thành tựu cách mạng có tính quyết định đối với thực dân Pháp thì chế độ VNCH trong miền nam trước đây cũng cho phép đưa vào bộ môn lịch sử trong hệ thống giáo dục với sự trân trọng chiến thắng ấy. Còn nói về 'làm ăn tập thể', quốc doanh thì dân không cho đó là thành tựu cách mạng cho dù do cách mạng làm ra. Họ có chê bai thì chỉ chê bai chì chiết những cái không có thành tựu, những cái tiêu cực, những bất cập trong chính sách chứ có ai lại rẻ rúng, xem nhẹ những giá trị thực sự mà cách mạng đem đến cho người dân. Tóm lại ý nghĩa rộng quá có thể dễ bị lạm dụng. Còn điều 16 cũng không rõ ràng ràng ở điểm "vận động, lôi kéo tụ tập đông người để lật đổ chính quyền". Luật biểu tình được QH cho biết là chưa (còn hoãn) thông qua chứ không nói là tuyệt đối bãi bỏ nội dung này, đảng viên nào đề cập sẽ bị khai trừ. Mà biểu tình là vận động đông người, tụ tập để kiến nghị hay phản đối một chính sách nào đó mà đa số người dân hay một tầng lớp, một nhóm nhất định. Tụ tập đông người để biểu tình không phải lúc nào cũng gắn với chống chính quyền với mưu đồ lật đổ nhà nước hiện hữu. Hãy nghe người biểu tình đi biểu tình vì cái gì, điều gì chứ không nên chụp mũ toàn diện. Tất nhiên có một số quá khích lẫn lộn và kích động bạo động nhưng mục đích chính của biểu tình có trọng tâm thường là phản đối chính sách hay một vụ việc hoặc một dự án có ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống bình thường, đến sinh kế của người dân. Việc phản biện của cá nhân trong xã hội cũng cần nên xem đó là tự do ngôn luận của công dân. Xã hội cần có phản biện để đi lên, để phát triển. Một xã hội câm nín như viên bi thì còn đâu là một xã hội sống động. Đôi khi chính quyền nghe phải những ý kiến, quan điểm nghịch nhĩ, khó nghe cũng tốt thì đó mới là chính quyền cầu thị. Dân nói ông quan nọ kênh kiệu, vênh váo thì đúng là khó nghe rồi, nếu có thì sửa chữa thay vì mặt nặng như chì. Nếu không thì cười xòa, cho qua coi như không nghe cũng được chứ có mắc mớ gì đâu mà phải tự ái! Cây ngay không sợ chết đứng.

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.