Liên hiệp Thư viện bổ sung nguồn tin điện tử Science Direct

Nguồn tin điện tử Science Direct, nguồn tin đóng vai trò vô cùng quan trọng trong giai đoạn sắp tới - Ảnh: Cục Thông tin KH-CN
Cục Thông tin KH-CN quốc gia vừa tổ chức “Hội nghị lần thứ 1 Liên hợp bổ sung nguồn tin điện tử Science Direct”. Hội thảo nhằm mục đích hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam cũng như giúp các trường đại học, viện nghiên cứu thành viên có cơ hội truy cập và khai thác các cơ sở dữ liệu KH-CN hàng đầu thế giới.

Tại Hội nghị, ông Đào Mạnh Thắng - Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH-CN quốc gia khẳng định hội nghị lần này là bước khởi đầu rất thành công cho sự phát triển của Liên hiệp Thư viện bổ sung nguồn tin điện tử Science Direct - nguồn tin đóng vai trò vô cùng quan trọng trong giai đoạn sắp tới.

Đây là chương trình dành cho các trường đại học, viện nghiên cứu thành viên có cơ hội truy cập và khai thác các cơ sở dữ liệu KH-CN hàng đầu trên thế giới, nhằm thực hiện Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 1.10.2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Phát triển nguồn tin KH-CN phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn 2030”.

Ở Việt Nam, Liên hiệp thư viện đã hình thành từ cuối năm 2004. Tham gia Liên hiệp, thư viện thành viên có thể khắc phục những hạn chế, vượt qua thách thức và hội nhập với sự phát triển của xã hội. Mục tiêu cuối cùng là để thỏa mãn tối đa nhu cầu ngày càng phát triển của bạn đọc.

Hiện tại, Liên hiệp thư viện có sự tham gia của khoảng 50 đơn vị thường xuyên tham gia mua chung cơ sở dữ liệu Proquest Central - cơ sở dữ liệu đa ngành, đa lĩnh vực lớn nhất trên thị trường hiện nay. Trong mô hình của Liên hiệp thư viện bổ sung Proquest, Cục Thông tin KH-CN quốc gia là đơn vị đóng góp một nửa kinh phí để mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu Proquest hằng năm.

Theo đánh giá của các đại biểu, hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và là cơ hội để cộng đồng khoa học, trong đó có các trường đại học, tổ chức nghiên cứu khoa học chia sẻ cả về nguồn lực, hợp tác khoa học ngoài vấn đề về kinh phí, cùng nhau phối hợp, mở rộng mô hình cũng như tạo điều kiện tốt nhất để tăng cường sức mạnh vốn tài nguyên thư viện, phát triển liên hiệp thư viện đa dạng.

Thu Anh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.