Khởi nghiệp sáng tạo sẽ tiếp tục phát triển trong năm 2020

Ảnh: Internet
Theo thông tin từ Bộ KH-CN, trong năm 2020, khởi nghiệp sáng tạo sẽ tiếp tục được tạo điều kiện để phát triển và bứt phá.

Trong kế hoạch công tác năm 2020, Bộ KH-CN sẽ tiếp tục đổi mới tư duy trong công tác quản lý KH-CN và đổi mới sáng tạo. Tiếp tục đổi mới hệ thống sáng tạo quốc gia theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm và trường đại học là chủ thể nghiên cứu mạnh.

Đặc biệt, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia để phát triển mạnh lực lượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có tiềm năng tăng trưởng nhanh. Thúc đẩy gắn kết, hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu với khu vực công nghiệp và doanh nghiệp để đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Theo thông tin từ Bộ KH-CN, trong năm 2020, khởi nghiệp sáng tạo sẽ tiếp tục được tạo điều kiện để phát triển và bứt phá. Theo dự thảo Đề án phát triển Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia và mạng lưới kết nối khởi nghiệp quốc gia, đến năm 2020 sẽ thiết lập và đưa vào hoạt động ba cơ sở của Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và hình thành Mạng lưới kết nối khởi nghiệp quốc gia.

Đến năm 2025, hỗ trợ phát triển 30 tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương; Tiếp cận và phát triển thị trường quốc tế cho 300 dự án khởi nghiệp sáng tạo; Cung cấp dịch vụ cho 1.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo; Thu hút 1.000 lượt chuyên gia, nhà đầu tư có uy tín ở trong nước, nước ngoài tại các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; Có chương trình hợp tác và đặt văn phòng đại diện tại 5 trung tâm khởi nghiệp sáng tạo có uy tín trên thế giới.

Đến năm 2030, hỗ trợ phát triển 60 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương; Tiếp cận và phát triển thị trường quốc tế cho 900 dự án khởi nghiệp sáng tạo; Cung cấp dịch vụ cho 3.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo; Thu hút được 3.000 lượt chuyên gia, nhà đầu tư có uy tín ở trong nước, nước ngoài tại các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; Có chương trình hợp tác và đặt văn phòng đại diện tại 10 trung tâm khởi nghiệp sáng tạo có uy tín trên thế giới.

Ngoài ra, trong Chỉ thị số 09/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ KH-CN tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước đối với hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu các tổ chức KH-CN, trung tâm nghiên cứu, vườn ươm công nghệ, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo công lập và ngoài công lập trên cả nước; nghiên cứu, đề xuất giải pháp thúc đẩy kết nối, hợp tác giữa các tổ chức với nhau, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý I/2020.

Theo thống kê từ Văn phòng Đề án 844, đến năm 2019 đã có 52 địa phương ban hành kế hoạch triển khai Đề án 844 với 61 nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên khắp cả nước, tác động quan trọng trong việc hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đúng như mục tiêu đề án đề ra.

Chỉ số Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu (GII) của Việt Nam cũng liên tục tăng cao, dẫn đầu nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp (năm 2018 tăng 2 bậc, xếp thứ 45/126 quốc gia, nền kinh tế. Năm 2019, Việt Nam tăng 3 hạng, xếp vị trí 42/129 quốc gia, nền kinh tế được xếp hạng, trong đó hai chỉ số liên quan đến khoa học công nghệ tăng mạnh.

Trong khuôn khổ Đề án 844, năm 2019 đã có 140 sự kiện khởi nghiệp được tổ chức, tập trung vào tính liên kết hệ sinh thái cũng như kết nối quốc tế để phát triển thị trường, huy động nguồn lực cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Đặc biệt, sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - Techfest Vietnam 2019 được tổ chức trong nước và kết nối với thế giới, mở đầu tại các quốc gia có hệ sinh thái khởi nghiệp hàng đầu như Hoa Kỳ (tháng 9), Singapore và Hàn Quốc (tháng 11).

Thu Anh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.