HueCIT - thành viên mới của chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

Cơ sở hạ tầng của HueCIT - Ảnh: HueCIT
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt việc kết nạp Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên-Huế (HueCIT) là thành viên chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.

HueCIT bao gồm tòa nhà HueCIT có diện tích 2.378m2 (6 Lê Lợi, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế); khu công viên phần mềm, CNTT tập trung Thừa Thiên-Huế có diện tích 39,6ha được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu B - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

HueCIT có các hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của khu công nghệ thông tin tập trung quy định tại điều 4 Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 8.11.2013 của Chính phủ quy định về khu CNTT tập trung. HueCIT được hưởng các chính sách ưu đãi đối với khu CNTT tập trung quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP và được hưởng các chính sách ưu đãi khác áp dụng đối với khu CNTT tập trung theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức quản lý vận hành và quy chế hoạt động của HueCIT do UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế quyết định, phù hợp với Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 3.3.2016 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập chuỗi công viên phần mềm Quang Trung, Quy chế tổ chức và hoạt động của chuỗi và quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế có trách nhiệm phê duyệt cơ cấu tổ chức quản lý và quy chế hoạt động của HueCIT phù hợp với quy định tại Quyết định số 333/QĐ-TTg và các quy định khác của pháp luật; chỉ đạo các đơn vị chức năng hỗ trợ nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đầu tư, hoàn thiện hạ tầng HueCIT. Trong đó, ưu tiên huy động nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng và sớm đưa vào vận hành hoạt động đối với Dự án khu công viên phần mềm, công nghệ thông tin tập trung Thừa Thiên-Huế theo hướng phát triển bền vững.

Hội đồng Quản lý chuỗi có trách nhiệm hướng dẫn HueCIT hoạt động phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển chung của chuỗi; phân công lĩnh vực hoạt động và các nhiệm vụ khác do HueCIT phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo thông tin trên Cổng thông tin HueCIT, Trung tâm CNTT tỉnh Thừa Thiên-Huế (HueCIT) được thành lập vào ngày 22.9.2004, trên cơ sở sát nhập Trung tâm Công nghệ phần mềm Thừa Thiên-Huế (Huesoft) và Công viên Công nghệ phần mềm Huế (HueSP); và được kiện toàn vào ngày 19.12.2011.

Trung tâm có chứ năng, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực CNTT, đào tạo tiếng Anh theo các chương trình quy định của Bộ GD-ĐT và Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội.

Ngoài ra, HueCIT còn tổ chức công viên công nghệ phần mềm và cung cấp dịch vụ tiện nghi về cơ sở hạ tầng CNTT, quản lý vườn ươm doanh nghiệp phần mềm và công nghiệp kỹ thuật số, hỗ trợ cho các doanh nghiệp phần mềm phát triển, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp phần mềm đầu tư vào Thừa Thiên-Huế; Nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp về ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước nhằm tiến đến một chính quyền điện tử hiệu quả tại tỉnh Thừa Thiên-Huế; Tư vấn, tham gia phản biện, góp ý đối với các dự án ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước; Triển khai, bảo trì các dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng CNTT cho các cơ quan nhà nước được UBND tỉnh giao nhiệm vụ hằng năm; Xây dựng và cung cấp sản phẩm, dịch vụ liên quan đến ứng dụng CNTT cho các cơ quan nhà nước trong tỉnh và cho xã hội…

Thu Anh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.