Hội Thông tin KH&CN Việt Nam hoàn thiện Điều lệ bổ sung, sửa đổi

Hội Thông tin KH&CN Việt Nam tổ chức Kỳ họp thứ 2 - Ban chấp hành khoá IV - Ảnh: Tuyết Nhung
Một trong những hoạt động quan trọng trong năm 2018 của Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Hội Thông tin KH&CN Việt Nam) là hoàn thiện hành lang pháp lý để hoạt động của Hội đi vào nền nếp. Trên cơ sở dự thảo điều lệ được thông qua tại Đại hội lần thứ IV, Lãnh đạo Hội đã hoàn thiện lại dự thảo, làm các thủ tục cần thiết để trình Bộ Nội vụ phê duyệt điều lệ.

Hoàn thành mục tiêu đề ra

Ngày 18.12, Hội Thông tin KH&CN Việt Nam đã tổ chức Kỳ họp thứ 2 - Ban chấp hành khoá IV dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch thường trực Phạm Văn Vu. Trên cơ sở kế hoạch đã được đề ra, lãnh đạo Hội cho biết đã tiến hành hoạt động củng cố Văn phòng. Đến nay Hội đã thành lập được Ban Hội viên để đẩy mạnh công tác phát triển hội viên và Ban Truyền thông và Dịch vụ.

Ngày 30/5/2018, Bộ Nội vụ đã ban hành quyết định số 879/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ (sửa đổi bổ sung) Hội Thông tin KH&CN Việt Nam. Đây là bản Điều lệ thứ 3 của Hội Thông tin KH7CN Việt Nam.

Trang Web Hội Thông tin KH&CN Việt Nam

Ban Hội viên gồm 8 thành viên do Ông Phạm Văn Vu, Phó chủ tịch thường trực Hội, Trưởng ban (các thành viên khác: Bà Bùi Thanh Bằng, Phó chủ tịch Hội, Phó Trưởng ban; Bà Lê Thị Thu Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Hội, Phó Trưởng ban; Ông Vũ Minh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành, Giám đốc Trung tâm Thông tin -Tư liệu Cần Thơ, Ủy viên; Bà Bùi Thu Hằng, Ủy viên Ban Chấp hành, Giám đốc Trung tâm TT-TV, Đại học KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên; Ông Võ Hải Quang, Ủy viên Ban Chấp hành, Giám đốc Trung tâm Thông tin KH&CN và Tin học Nghệ An, Ủy viên; Ông Trần Đình Tuấn, UV Ban Thường vụ, Giám đốc Trung tâm Thông tin KH&CN Đà Nẵng, Ủy viên; Bà Lê Kim Thanh, Hội viên, Ủy viên).

Ban Truyền thông và Dịch vụ gồm ông Nguyễn Công Khế, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban; ông Đào Mạnh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng ban; bà Phạm Thị Bằng Giang, UV Ban Chấp hành, Phó chánh Văn phòng, Ủy viên; bà Hoàng Thị Kim Dung, Phó chánh Văn phòng, Uỷ viên và ông Đặng Anh Minh, Hội viên, Ủy viên.

Ban Phổ biến kiến thức và đào tạo/Ban Nghiên cứu và đào tạo đã được Ban Thường vụ đề xuất nhưng chưa có quyết định thành lập.

Về các hoạt động chuyên môn, tư vấn - phản biện - giám định xã hội, trong năm 2018 Hội đã tổ chức được 1 hội thảo phổ biến kiến thức (Hội thảo về hoạt động thông tin KH&CN trong điều kiện CMCN 4.0, tổ chức 18.12.2018).

Bên cạnh đó, Hội cũng đã cố gắng làm tốt công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội trong lĩnh vực thông tin KH&CN. Đại diện của Hội (với tư cách là chuyên gia) đã tham gia vào quá trình xây dựng một số văn bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin-thống kê KH&CN; tham gia tư vấn, góp ý vào xây dựng Đề án của Chính phủ về phát triển nguồn tin KH&CN.

Hội cũng đã tham gia góp ý kiến cho các dự thảo tiêu chuẩn về thông tin - thư viện do Bộ VH-TT-DL đề xuất xây dựng (dự thảo TCVN về RFID trong thư viện và TCVN về thống kê thư viện theo chuẩn quốc tế).

Về công tác phát triển hội viên, truyền thông, năm 2018 Hội đã có thêm 2 hội viên cá nhân và 1 hội viên tổ chức. Hội đã lập 1 fan page của Hội thông tin KH&CN Việt Nam và thiết kế xong Website của Hội, đã đăng ký được tên miền (hoithongtin.org.vn); đã xin được Cục Thông tin KH&CN Việt Nam hỗ trợ hosting website của Hội (Cục đã cấp máy chủ). Hiện nay Hội đang thực hiện bước chuyển đổi Website từ cục bộ lên máy chủ.

Phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2019

Năm 2019, Hội Thông tin KH&CN Việt Nam sẽ tiếp tục công tác thành lập Ban Phổ biến kiến thức và đào tạo (hoặc Ban Nghiên cứu và đào tạo) và xem xét thành lập Ban Đối ngoại; Hoàn thiện Website của Hội và tăng cường đăng tin trên Website của Hội.

Bên cạnh đó, Hội cũng sẽ hỗ trợ hiệu quả hoạt động của Trung tâm Thông tin và Tư vấn kỹ thuật thương mại, công nghệ và đầu tư để trở thành một trung tâm dịch vụ thông tin KH&CN mạnh của Hội. Năm 2019 thực hiện 2 dự án tư vấn với sự hợp tác và hỗ trợ của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam; Hỗ trợ hoạt động của Tạp chí Thông tin và Phát triển và Báo Điện tử Một Thế Giới.

Đặc biệt, Hội sẽ nghiên cứu tổ chức một Hội nghị Thông tin KH&CN Việt Nam mỗi năm một lần hoặc 2 năm một lần. Mục đích là gặp gỡ, trao đổi, giới thiệu các kết quả hoạt động, giới thiệu các kết quả nghiên cứu.

Hội cũng sẽ phối hợp với Cục Thông tin KH&CN Quốc gia; Khoa Thông tin Thư viện Trường Đại học KHXHNV/Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc cơ quan khác; Xin tài trợ của các doanh nghiệp. Đặc biệt, Hội sẽ cố gắng tổ chức một số hội thảo giới thiệu công nghệ.

"Đây là một hướng đã được đề nghị trong Đại hội, tuy nhiên năm 2018 chúng ta chưa triển khai thực hiện tốt. Việc này cần có sự phối hợp chặt chẽ của Trung tâm Thông tin và Tư vấn kỹ thuật thương mại, công nghệ và đầu tư", ông Phạm Văn Vu - Phó Chủ tịch Hội nhấn mạnh.

Hội cũng sẽ thực hiện các cuộc họp định kỳ của Ban Thường vụ và Ban Chấp hành theo đúng quy định của Điều lệ. Sẽ tổ chức cuộc họp của BCH. Dự kiến vào tháng 11 hoặc 12 năm 2019 để tổng kết, đánh giá hoạt động và đề ra phương hướng cho năm tiếp theo;

Tổ chức 2 kỳ họp Ban Thường vụ: Kỳ I vào khoảng tháng 5 và tháng 6.2019 và Kỳ 2 vào khoảng đầu tháng 11.2019.

Tuyết Nhung


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.