Chia sẻ nguồn dữ liệu viễn thám phục vụ nghiên cứu khoa học

Nguồn dữ liệu viễn thám có được từ vệ tinh VNREDSat-1 - Ảnh: sti-csdl.vast.vn
Đề án “Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu viễn thám của Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam” với mục tiêu chia sẻ, sử dụng lại nguồn dữ liệu viễn thám có được từ vệ tinh VNREDSat-1 và các nguồn ảnh đã mua khác, phục vụ cho các mục đích nghiên cứu của các nhà khoa học, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư ngân sách nhà nước.

Theo thông tin từ Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam, Đề án “Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu viễn thám của Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam” đã được giao cho TS. Bùi Trọng Tuyên làm chủ nhiệm và Viện Công nghệ vũ trụ chủ trì thực hiện từ năm 2016 -2019.

Đề án với mục tiêu chia sẻ, sử dụng lại nguồn dữ liệu viễn thám có được từ vệ tinh VNREDSat-1 và các nguồn ảnh đã mua khác, phục vụ cho các mục đích nghiên cứu của các nhà khoa học, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư ngân sách nhà nước.

Cho đến nay, Đề án đã hoàn thành các công việc chính và bộ cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám đã có thể đưa vào khai thác, sử dụng. Bộ cơ sở dữ liệu này được xây dựng trên nền nguồn dữ liệu lớn do hệ thống vệ tinh VNREDSat-1 thu thập được từ năm 2013 đến nay.

Trong đó bao gồm 20.465 cảnh ảnh VNREDSat-1 toàn sắc và đa phổ ở các mức xử lý tương ứng 1A, 2A theo cách phân loại ảnh viễn thám thông dụng. Ngoài ra, Đề án cũng tiến hành thu thập cập nhật các thông tin của khoảng 5.000 cảnh ảnh của các loại vệ tinh khác (phần lớn là các vệ tinh độ phân giải thấp như MODIS, SEAWIFs…).

Viện Hàn lâm KH-CN cũng cho biết các thông tin của bộ cơ sở dữ liệu này cũng được kết nối với cơ sở dữ liệu viễn thám Quốc gia để đảm bảo yêu cầu thống nhất quản lý nhà nước về dữ liệu viễn thám.

Hiện bộ cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám của Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam đã có thể sẵn sàng sử dụng và khai thác. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả hơn cơ sở dữ liệu này, phía Viện Hàn lâm KH-CN cho biết trong thời gian tới cũng còn một số công việc cần hoàn thiện. Theo kế hoạch, Đề án sẽ được đánh giá nghiệm thu vào tháng 12.2019.

Thu Anh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.