Bộ TT-TT:

Chỉ số cải cách hành chính giúp nâng cao trách nhiệm của các đơn vị

Kết quả CCHC của các đơn vị Khối cơ quan Bộ cũng cho thấy kết quả khá cao và tương đối đồng đều - Ảnh: Bộ TT-TT
Bộ Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các cơ quan hành chính thuộc Bộ TT-TT được xây dựng bám sát Bộ chỉ số CCHC cấp Bộ cũng như việc đánh giá, chấm điểm kết quả CCHC của các cơ quan hành chính thuộc Bộ được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng; có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC của Bộ TT-TT.

Tại Hội nghị Công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 của các cơ quan hành chính thuộc Bộ (chiều 4.7), Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Thành Hưng cho biết việc đánh giá, công bố chỉ số CCHC hàng năm là hoạt động cần thiết, giúp các cơ quan đơn vị thuộc Bộ nhận thức rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm được, mặt yếu, mặt mạnh của mình trong từng lĩnh vực để có giải pháp, điều chỉnh cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả CCHC của đơn vị cũng như của Bộ.

Theo đó, năm 2018, kết quả xếp hạng CCHC của các Cục có nhiều thay đổi so với năm 2017. Bảng chỉ số CCHC tổng hợp của các Cục cho thấy kết quả CCHC của 10 Cục thuộc Bộ không đều. Khoảng cách giữa đơn vị có chỉ số cao nhất và chỉ số thấp nhất là 30,32%. Tuy giá trị chỉ số trung bình của 10 Cục tăng 2,78% so với năm 2017 nhưng một số đơn vị có chỉ số giảm sâu so với năm 2017.

Theo thông tin từ Bộ TT-TT, kết quả CCHC của các đơn vị Khối cơ quan Bộ cũng cho thấy kết quả khá cao và tương đối đồng đều cả về kết quả tự chấm điểm và kết quả điều tra xã hội học. Giá trị trung bình chỉ số CCHC của 11 đơn vị khối cơ quan Bộ tăng 2,93% so với năm 2017, 100% đơn vị có chỉ số CCHC đạt trên 80%.

Bộ chỉ số CCHC của các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ được ban hành đã bám sát Bộ chỉ số CCHC cấp Bộ; do đó, kết quả chỉ số CCHC của các đơn vị (đặc biệt là các Cục trực thuộc Bộ) phản ánh khá chính xác kết quả chỉ số CCHC của Bộ trong năm 2018. Giá trị trung bình đạt được của các Cục trực thuộc Bộ (79,55%) tương đồng với Chỉ số CCHC năm 2018 của Bộ (79,21%).

Thu Anh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.