Bộ TT-TT sẽ thiết lập, hoàn thiện Cổng dịch vụ công trong quý 4/2019

Bộ TT-TT đã ban hành Kế hoạch của Bộ thực hiện Quyết định 274 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia - Ảnh: Internet
Trong quý 4/2019, các đơn vị thuộc Bộ TT-TT khẩn trương thực hiện thiết lập, hoàn thiện Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất, tập trung để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ.

Theo thông tin từ Bộ TT-TT, Bộ đã ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định 274 ngày 12.3.2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, trong quý 2/2019, Bộ sẽ rà soát, ban hành quy định nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết thủ tục hành chính. Trong quý 4/2019, các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương thực hiện thiết lập, hoàn thiện Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất, tập trung để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ.

Cũng trong quý 4 năm nay, Bộ TT-TT sẽ hoàn thành việc xây dựng bộ câu hỏi - trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính và công khai trên Cổng dịch vụ công của Bộ, đồng thời tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Bộ câu hỏi - trả lời này sẽ gồm tối thiểu 500 câu hỏi - trả lời.

Trong thời gian từ nay đến quý 2/2020, các đơn vị thuộc Bộ TT-TT sẽ thực hiện hiệu chỉnh Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử để có thể sử dụng chung hệ thống xác thực của Cổng dịch vụ công quốc gia. Nhiệm vụ này được Bộ TT-TT giao cho Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin và các đơn vị thực hiện thủ tục hành chính trong Bộ thực hiện.

Ngoài ra, theo kế hoạch mới ban hành, Bộ TT-TT sẽ triển khai nhiều nội dung công việc khác để thực hiện Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia như: Chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ ban hành các nghị định về định danh, xác thực điện tử; về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu; Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành…

Thực hiện các biện pháp giám sát, bảo đảm an toàn thông tin cho Cổng dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. Kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp với Bộ Công an trong trường hợp Cổng dịch vụ công quốc gia bị tin tặc tấn công; Trình Thủ tướng Chính phủ phương án đẩy mạnh việc cấp chứng thư số cho cá nhân, tổ chức theo hướng giảm chi phí cấp và duy trì hoạt động chứng thư số hằng năm để thực hiện dịch vụ công trực tuyến…

Thu Anh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.