Bộ TT-TT công bố Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam

Phiên bản 1.0 của Bộ chỉ số này bao gồm các chỉ số cơ bản nhất cho đô thị thông minh - Ảnh: Internet
Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện theo ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, Bộ TT-TT công bố Bộ chỉ số (KPI) đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0) để các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, áp dụng.

Theo thông tin từ Bộ TT-TT, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 1.8.2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững tại Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030, Bộ TT-TT đã tổ chức nghiên cứu và xây dựng dự thảo Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam.

Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện theo ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, Bộ TT-TT công bố Bộ chỉ số (KPI) đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0) để các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, áp dụng.

Phiên bản 1.0 của Bộ chỉ số này bao gồm các chỉ số cơ bản nhất cho đô thị thông minh, phù hợp với giai đoạn khởi đầu xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam, tập trung đánh giá việc ứng dụng CNTT và truyền thông trong các hoạt động của đô thị.

Bộ TT-TT cho biết Bộ chỉ số này là tập hợp các chỉ số giúp theo dõi, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển đô thị; giám sát quá trình xây dựng đô thị thông minh; đồng thời hỗ trợ chính quyền đô thị ra quyết định trong công tác quản lý đô thị.

Cụ thể, kiến trúc bộ chỉ số KPI đô thị thông minh gồm 3 lớp. Trong đó, lớp trên cùng “Lấy người dân làm trung tâm” hướng tới phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, thể hiện qua các chỉ số về đánh giá thông tin 2 chiều giữa Chính quyền - Người dân.

Lớp thứ hai “Hiệu quả hoạt động của chính quyền đô thị” được thể hiện thông qua các nhóm chỉ số đánh giá tình hình cung cấp dịch vụ tiện ích cho người dân và hiện trạng quản trị đô thị. Nhóm này tập trung vào các điểm nóng cần cải thiện và chuẩn bị cho sự phát triển lên mức độ cao hơn của đô thị thông minh.

Lớp cuối cùng “Định hướng và thúc đẩy của chính quyền đô thị” thể hiện thông qua các chỉ số nhằm đo lường năng lực của cơ quan đô thị và hạ tầng thông tin, sự chuẩn bị (chính sách, nguồn lực) và tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy, hỗ trợ xây dựng đô thị thông minh.

Theo Bộ TT-TT, với các đô thị mới bắt đầu nghiên cứu, xây dựng đô thị thông minh, bộ chỉ số này sẽ giúp chính quyền đô thị xác định điểm xuất phát ban đầu của đô thị, đích đến của việc phát triển đô thị thông minh; đồng thời giúp chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho quá trình xây dựng đô thị thông minh.

Với các đô thị đã và đang triển khai, bộ chỉ số này sử dụng để chính quyền theo dõi, kiểm soát sự phát triển của đô thị theo mục tiêu đã xác định của giai đoạn cũng như hướng đến nâng mức độ phát triển đô thị.

Để thuận tiện cho việc tính toán các chỉ số KPI đô thị thông minh, Bộ TT-TT sẽ cung cấp Phần mềm hỗ trợ thu thập và tính toán các chỉ số KPI đô thị thông minh và gửi tới các địa phương trong thời gian tới.

Thu Anh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.