Bộ KH-CN dẫn đầu về số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến

Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ KH-CN - Ảnh: Internet
Bộ KH-CN và Bộ TT-TT là hai bộ có số lượng hồ sơ nộp trực tuyến cao nhất trong chính phủ.

Theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại thời điểm giữa tháng 11.2019, số lượng các dịch vụ công cấp độ 3 và cấp độ 4 có thể cung cấp được ở các bộ là rất khác nhau. Trong đó, Bộ TT-TT và Bộ KH-CN là hai bộ có số lượng hồ sơ nộp trực tuyến cao.

Tại Bộ TT-TT có 6.252 hồ sơ nộp trực tuyến trên tổng số 26.142 hồ sơ tiếp nhận trong năm 2019. Đối với Bộ KH-CN, lĩnh vực có số lượng hồ sơ làm thủ tục hành chính nhiều nhất là sở hữu trí tuệ cũng đã được thực hiện trực tuyến khá nhiều nhờ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đại diện nộp giúp khách hàng.

Các bộ còn lại có số hồ sơ trực tuyến rất ít như Bộ Xây dựng và Bộ Tư pháp không có hồ sơ nào, Bộ Ngoại giao có 1 hồ sơ, Bộ KH-ĐT có 9 hồ sơ, Bộ GTVT có 14 hồ sơ. Riêng cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế mới khai trương vào ngày 13.11.2019, đến ngày 10.12.2019 mới chỉ ghi nhận 2 hồ sơ nộp trực tuyến.

Các bộ cam kết có thể cung cấp dịch vụ công cấp độ 4 đến cho doanh nghiệp nhiều nhất là Bộ TT-TT, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Bộ KH-CN, Bộ TN-MT, Bộ VH-TT-DL, và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tại cấp địa phương, tất cả các địa phương trên cả nước đều đã có cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến với quy mô, mức độ tích hợp khá đa dạng. Điển hình như cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Quảng Ninh, theo thống kê trên cổng này, tính đến ngày 20.11.2019, tỉnh có 17.686 thủ tục mức độ 3; và 2.360 thủ tục mức độ 4 trên tổng số 27.895 thủ tục hành chính.

Cũng vào ngày 20.11.2019, số lượng hồ sơ làm thủ tục hành chính được Cổng dịch vụ công trực tuyến của Quảng Ninh thống kê là 666.090 hồ sơ, trong đó có 210.829 hồ sơ nộp qua mạng, chiếm tỷ lệ 31,65%, cao nhất trong những tỉnh có công bố thông tin.

Thu Anh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.