Báo điện tử phải dùng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6 trước 2019

Trong nội dung điều chỉnh kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông nêu rõ các báo điện tử, mạng xã hội... phải hoàn thành chuyển đổi dịch vụ nội dung sang địa chỉ internet thế hệ mới IPv6 trước năm 2019, nhưng vẫn hỗ trợ song song IPv4.
Theo Trung tâm Internet Việt Nam ngày 30.10, IPv6 là địa chỉ Internet thế hệ mới với thiết kế chiều dài 128 bit cho phép đánh số địa chỉ Internet lên tới con số gần như vô hạn, lớn hơn nhiều so với IPv4. Bên cạnh đó, IPv6 cũng được thiết kế với những khả năng ưu việt, đáp ứng nhu cầu của thế hệ mạng mới và hỗ trợ bảo mật vượt trội.
Qua giai đoạn 1, Bộ đánh giá sự hiện diện của IPv6 tại Việt Nam trên thực tế còn thấp, sự lan tỏa và kết quả ứng dụng IPv6 trong hoạt động và dịch vụ Internet chưa cao.
Do đó, từ (2013-2015), Bộ quyết định bổ sung nhiệm vụ “Lập kế hoạch và từng bước chuyển đổi dịch vụ nội dung hỗ trợ song song IPv4-IPv6”, đối với các báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội.
Các nhà đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam, nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam cũng phải chuyển đổi dịch vụ DNS và các hệ thống phục vụ đăng ký tên miền.VN, tên miền quốc tế hỗ trợ song song IPv4-IPv6.
Các doanh nghiệp sản xuất phần mềm và thiết bị mạng cũng phải lập kế hoạch và từng bước chuyển đổi đảm bảo phần mềm, thiết bị do đơn vị sản xuất ra hỗ trợ song song IPv4-IPv6.
Từ 2016-2019, các đơn vị phải hoàn thành nhiệm vụ trên, theo Trung tâm Internet Việt Nam.
TTXVN

Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.