Quy định mới về thời gian tập sự cho giáo viên, giảng viên

Sinh viên ngành sư phạm đang thực tập - Ảnh: T.L
Bộ GDĐT quy định thời gian tập sự của các chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập tối đa là 12 tháng.

Theo nội dung Thông tư số 31/201 8/TT-BGDDT do Bộ GD-ĐT ban hành ngày 24.12.2018, thời gian tập sự của các chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập sẽ có một số thay đổi từ ngày 15.1.2019

Cụ thể Bộ GD-ĐT quy định để được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên/giảng viên, người trúng tuyển phải thực hiện thời gian tập sự: 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng 3, giáo viên THPT hạng 3, giáo viên dự bị đại học hạng 3. 9 tháng đối với giáo viên THCS hạng 3. Và 6 tháng đối với giáo viên mầm non hạng 4, giáo viên tiểu học hạng 4.

Thông tư quy định những trường hợp đặc biệt về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên. Theo đó, không tính vào thời gian tập sự đối với thời gian nghỉ sinh con theo chế độ BHXH, nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật.

Thời gian tiếp tục tập sự được thực hiện ngay sau khi người trúng tuyển đã hết thời gian nghỉ trên và phải được người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập xác định thời điểm tiếp tục thực hiện tập sự.

Người trúng tuyển làm giáo viên, giảng viên đã thực hiện giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng mà thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định trên không phải thực hiện thời gian tập sự.

Người trúng tuyển làm giáo viên, giảng viên có bằng tiến sĩ và đã tham gia giảng dạy trong thời gian làm nghiên cứu sinh thì được người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập xem xét rút ngắn thời gian tập sự, thời gian được rút ngắn bằng tổng thời gian giáo viên, giảng viên đã tham gia giảng dạy khi làm nghiên cứu sinh.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập có trách nhiệm cử viên chức có chức danh nghề nghiệp bằng hoặc cao hơn hướng dẫn người tập sự.

Thời gian tập sự quy định theo Thông tư này được áp dụng kể từ ngày 15.1.2019.

Trường hợp tuyển dụng trước ngày này thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT.

Tú Viên


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.