Bộ GD-ĐT cắt giảm hơn 50% điều kiện kinh doanh trong ngành giáo dục

Một cửa hàng của NXB GD Việt Nam - Ảnh: Internet
Bộ GD-ĐT vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh năm 2018.

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, năm 2018 Bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa 121/212 điều kiện kinh doanh, chiếm 57,1% tổng số điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực giáo dục-đào tạo, hoàn thành vượt mức 5,2% so với tỷ lệ điều kiện kinh doanh đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa.

Cụ thể, có hai nghị định về các điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ đã được thay đổi là Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21.4.2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Trong đó, Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26.9.2012 đã được thay thế bằng Nghị định số 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, do Chính phủ đã ban hành ngày 6.6.2018.

Về các điều kiện về cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo điều 33 Nghị định 86, Bộ GD-ĐT cắt giảm 1 điều kiện kinh doanh so với điều 32 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP. Trong đó cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, đơn giản hóa 2 điều kiện kinh doanh về vốn đầu tư (điều 35) so với điều 28 Nghị định số 73. Bên cạnh đó, một số điều kiện kinh doanh đối với việc cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài đã được cắt giảm.

Về kinh doanh thuộc các cơ sở giáo dục mầm non, Bộ GD-ĐT cắt giảm 12 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 9 điều kiện.

Cơ sở giáo dục phổ thông, cắt giảm 12 điều kiện kinh doanh; đơn giản hóa 6 điều kiện kinh doanh.

Cơ sở giáo dục thường xuyên, cắt giảm 10 điều kiện kinh doanh ; đơn giản hóa 5 điều kiện kinh doanh.

Trường chuyên biệt cắt giảm 8 điều kiện kinh doanh; đơn giản hóa 3 điều kiện kinh doanh.

Trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, đại học cắt giảm 7 điều kiện kinh doanh; đơn giản hóa 11 điều kiện kinh doanh.

Kiểm định chất lượng giáo dục cắt giảm 6 điều kiện kinh doanh; đơn giản hóa 2 điều kiện kinh doanh.

Tư vấn du học cắt giảm 2 điều kiện kinh doanh.

Tú Viên


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.