'Căn bệnh' đáng sợ hơn COVID-19 - bệnh tích trữ

Có căn bệnh "cố hữu", nó như ung nhọt đang tồn tại, nó đáng sợ gấp nhiều lần dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành - căn bệnh tích trữ.

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.