Yếu tố pháp lý tương đồng với Việt Nam trong vụ Philippines thắng kiện

Ngày 12.7.2016, Tòa Trọng tài Thường trực đã ra phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc về những tranh chấp trên Biển Đông. Trong 15 đệ trình mà Philippines yêu cầu tòa ra phán quyết, Tòa đã chấp nhận gần như 14 đệ trình, chỉ trừ đệ trình số 6.

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.